İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Albaraka Türk, sermaye arttırıyor

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından dün akşam saatlerinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yapılan açıklamada bankanın mevcut olan 900 milyon TL sermayesini 450 milyon TL arttırarak 1 milyar 350 milyon TL’ye çıkacağını belirtti. Bankanın sermaye arttırımından elde edilecek fonun;

  • Bankanın sermaye yapısı ve yasal sınırların üzerinde olan sermaye yeterliliği oranlarının güçlendirilmesi,
  • Bankanın önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejilerine yönelik olarak ilave kapasite oluşturulması ve kredi taleplerinin karşılanarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanması amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
“Bankamızın 23.10.2019 tarihli ve 1989 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile;

1. Bankamızın Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Bankamızın 2.500.000.000 TL (İki milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 900.000.000 TL (Dokuz yüz milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 450.000.000 TL (Dört yüz elli milyon Türk Lirası) artırılarak 1.350.000.000 TL (Bir milyar üç yüz elli milyon Türk Lirası)’na çıkarılmasına,

2. Artırılan 450.000.000 TL (Dört yüz elli milyon Türk Lirası) sermayeyi temsil eden payların, üzerlerinde herhangi bir imtiyaz olmaksızın, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerli 450.000.000 (Dört yüz elli milyon) adet nama yazılı kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,

3. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılmamasına,

4. Bankamızın Esas Sözleşmesinin 8. maddesiyle Yönetim Kurulu’na verilen yetki uyarınca, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının 1 adet pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden kullandırılmasına,

5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son günü kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa izleyen iş günü sona ermesine,

6. Yeni pay alma hakkının kullandırılmasından sonra kalan payların, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde, 2 (iki) iş günü süre ile nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satılmasına,

7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8. İşbu karara konu sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Ek’li raporun kabul edilmesine,

9. İşbu karar kapsamında sermaye artırımına ilişkin her türlü işlemlerinin başından sonuna kadar gerçekleştirilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuruların ve işlemlerin yapılması, izinlerin/onayların alınması, gerekli sözleşmelerin imzalanması ve her türlü işlemin sınırlama olmaksızın gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına

karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.”

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.