İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Avrupa düşünürken Türkiye’den “dijital para” hamlesi

Avrupa Merkez Bankası başkanı Christine Lagarde geçtiğimiz günlerde Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından dijital ortamda düzenlenen “Dijital Dünyada Bankacılık ve Ödeme Sistemleri” başlıklı konferansta konuşmuş ve”dijital EURO” konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirterek henüz bir karar vermediklerini açıklamıştı. Avrupa Merkez Bankası dijital para konusunda henüz daha kararını vermemişken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, resmi web sitesi İnsan Kaynakları bölümünden “Dijital Para AR-GE ekibi” için personel ilanına çıktı. Açıklamada 2020 yılının başında banka bünyesinde Yenilikçilik odağı (innovation hub) olarak faaliyet gösterecek olan Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğü’nün kurulduğu belirtiliyor. Bu müdürlüğün görevleri arasında finans alanında ortaya çıkan yenilikçi teknolojileri takip ederek, merkez bankacılığının geleceğini etkileyecek konularda araştırma ve geliştirme (ArGe) faaliyetlerini yürütmek, bu faaliyetler neticesinde en iyi uygulama örneklerinin ve ilgili teknolojik alt yapıların ülkemize kazandırılması yer aldı.

Bu kapsamda söz konusu müdürlük bünyesinde dijital para ar-ge ekibi için tam zamanlı çalışan 10 uzman yardımcısı alınacağı açıklandı. İstanbul’da yer alan Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacak bu 10 kişi için aranan şartlar ise şu şekilde belirtildi:

Bilgilendirme
Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (09-28 Eylül 2020)
 01.01.1986 ve daha sonra doğmuş olmak.
 Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.
 En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik – elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik, matematik mühendisliği, uygulamalı matematik, finans mühendisliği, finansal matematik, kriptoloji, fizik, veri bilimi, yapay zeka programlarında lisans ya da lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak.
 Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 84 puan almış olmak.

2. Genel Yetenek Sınavı (11 Ekim 2020)
Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda ilk 200 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

3. Yazılı Meslek Sınavı (25 Ekim 2020)
Yazılı meslek sınavı klasik yöntemle İstanbul’da yapılacaktır. Sınav, aşağıdaki konuların her birinden birer soru olmak üzere toplam on sorudan oluşacaktır. Adayların ortak konulardan tüm sorulara, seçmeli konulardan ise seçtikleri iki soruya cevap vermeleri gerekecektir. Ortak soruların her birinin ağırlığı %10, seçmeli soruların ise %30 olacaktır.

Ortak Konu Başlıkları (Ağırlık %40)
 Veri Yapıları ve Algoritmalar
 SQL Sorgulama
 Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ
 İleri Matematik Seçmeli

Konu Başlıkları (Ağırlık %60)
 Blokzincir Teknolojisi
 Büyük Veri, Dağıtık Veri İşleme ve Analizi
 Konteyner Tabanlı Sanallaştırma
 Kriptoloji
 Finansal Matematik
 Sinyal İşleme, Kontrol

Yazılı meslek sınavı 50 puan ve üzerinde olan ilk 30 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

4. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (03-05 Kasım 2020)

Komisyon mülakatı öncesinde adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

5. Komisyon Mülakatı (09-27 Kasım 2020)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre b