İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

BDDK’dan Aktif Rasyosu için yeni düzenleme

Bankacılık Denetleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların aktif rasyosunun hesaplanması ile ilgili değişiklik kararının ardından ek kararlar aldı.

BDDK açıklamasında hesaplamaya ilişkin şu kararlara yer verildi:

“ AR’ın solo bazda hesaplanacağına ve Kalkınma ve Yatırım Bankaları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) bünyesindeki bankaların bu düzenlemeden muaf olduğuna;

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna raporladıkları verilere göre 31.03.2020 tarihi itibariyle, bankalar mevduatı hariç, [Türk Lirası(TL) Mevduat + Yabancı Para(YP) Mevduat] toplamı 5 milyar TL’nin altında kalan bankalara 31.12.2020 tarihine kadar bu düzenlemeye uyum için süre tanınmasına,

 AR’ın pay ve payda kısmında yer verilen tüm YP kalemlerin TL’ye çevriminde, rasyo hesaplama tarihlerindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) döviz alış kurunun esas alınacağına,

 AR’ın pay ve payda kısmında yer verilen kalemlere, bu kalemlere ilişkin reeskont ve tahakkuk bakiyelerinin dahil olmadığına,

 AR’ın payda kısmında yer verilen “TL Mevduat” ve “YP Mevduat” kalemlerine yurtiçi/yurtdışı bankalar mevduatının dahil olmadığına,

 Yurtdışı Merkez ve Şubeler’den olan YP borçlanma işlemlerinin de rasyo hesaplamasına dahil olmadığına,

 Mevduat için TCMB nezdinde tutulması gereken Zorunlu Karşılıkların ya da müşterilerin nakit ihtiyaçlarına istinaden bankaların Kasa bakiyelerinde ihtiyaten tutulan likiditenin, AR’ın payda kısmından düşülmeyeceğine ya da pay kısmına eklenmeyeceğine,

 Mevduat blokajlı kullandırılan kredilerin ve teminat olarak bloke edilen mevduat tutarlarının, rasyonun pay ve payda kısımlarında hesaplamaya dahil edileceğine,

 AR’ın pay kısmında yer verilen “Krediler” kalemine;
– Takipteki alacakların,
– Gayrinakdi kredilerin,
– Bankalara kullandırılan kredilerin,
– 6361 sayılı Kanuna tabi faktoring ve finansman şirketlerine kullandırılan kredilerin,
– Yurtdışı yerleşiklere kullandırılan kredilerin, dahil edilmeyeceğine,

 “Krediler” kalemine, 6361 sayılı Kanuna tabi finansal kiralama şirketlerine kullandırılan kredilerin ve katılım bankaları için finansal kiralama alacaklarının dahil edileceğine,

 AR’ın pay kısmına, yurtiçi/yurtdışı bankalardan olan alacakların ve ters repo işlemlerinin dahil edilmeyeceğine,

 AR’ın pay kısmında yer verilen “Menkul Kıymetler” kalemine,
– Yalnızca yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilmiş hisse senetlerinin değil yurtiçi/yurtdışı fark etmeksizin tüm hisse senetlerinin,
– Tüm yatırım fonlarının,
– Bankaların ihraç ettiği menkul kıymetlerin,
– 6361 sayılı Kanuna tabi faktoring ve finansman şirketlerinin ihraç ettiği menkul kıymetlerin dahil edilmeyeceğine,

 “Menkul Kıymetler” kalemine 6361 sayılı Kanuna tabi finansal kiralama şirketlerinin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ve özel sektörün ihraç ettiği kira sertifikalarının da dahil edileceğine,

 “Menkul Kıymetler” kalemi hesaplanırken bu kalem altındaki varlıkların bilanço değerinin esas alınacağına,

 AR’ın pay kısmında yer verilen “TCMB Swap” kalemine,
– TCMB ile yapılan bankaların Altın verip TL aldığı Swap işlemlerinin,
– Borsa İstanbul(BIST) FX Swap piyasasında, bankaların döviz verip TL aldığı ve karşı tarafı TCMB olan FX Swap işlemlerinin,
– TCMB ile yapılan altın ve döviz depo işlemlerinin dahil edileceğine,

 “TCMB Swap” kalemine, TCMB ile yapılan bankaların Altın verip döviz(FX) aldığı Swap işlemlerinin dahil edilmeyeceğine,

 “TCMB Swap” kaleminin hesaplanmasında Swap işlemlerinin, işlem tarihi itibariyle değil valör tarihi itibarıyla dikkate alınacağına,

 TCMB ile yapılan altın ve döviz depo işlemleri haricindeki diğer para piyasası işlemlerinin, hesaplamada rasyonun pay kısmına dahil edilmeyeceğine,  Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. ”

 

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir