İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

“Dijitalleşmeye önem veriyoruz”

Türkiye’de millî gelirin ve hasılanın büyümesine ciddi katkı sağlayan katılım bankaları bu yılki finansal performansları ile başarılı işlere imza attıklarını ortaya koydular. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, vatandaşların katılım bankalarına olan ilgisinin artık sektörler bazında da ilerleme kaydettiğini, hedeflere ulaşmak için en doğru şekilde çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Osman Akyüz, sektörde bu yıl gerçekleşen finansal değeri ve atılacak adımlarla ilgili Yeni Akit gazetesinin sorularını cevaplandırdı.

Katılım bankalarının yılın ilk 9 ay itibari ile aktif toplamları ve kârlılıkları ne oldu?

2018 yılının Eylül itibariyle temel finansal göstergelere baktığımızda katılım bankacılığı açısından başarılı bir dönem geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bankacılık sektörünün 2018 Eylül ayı itibariyle toplam aktiflerindeki büyüme oranı yüzde 29 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Katılım bankalarının toplam aktiflerindeki büyüme oranına baktığımızda sektörün biraz üzerinde yüzde 33 ile büyüdüğü görülmektedir. Katılım bankaları kullandırılan fonlarda yüzde 29, toplanan fonlarda ise yüzde 33’lük bir büyüme yakalamıştır. Kullandırdığımız fonlara baktığımızda katılım bankalarının yüzde 40 oranında KOBİ’lere fon kullandırdığı görülmektedir. Bu da katılım bankalarının reel sektörle olan sıkı ilişkisini ortaya koymaktadır.

İstihdama ve büyümeye önemli derecede katkı sağlayan KOBİ’lere destek olan sektörümüz, standart ürünler sunmanın yanında onların ihtiyaçlarına çözüm olacak yeni ürün ve hizmetler de geliştirmeyi hedeflemektedir. Konvansiyonel bankalar ile katılım bankaları arasındaki getiri farklılıklarına rağmen toplanan fonlarda yüzde 33’lük bir büyüme yakalamamız, halkımızın katılım bankalarına olan bağlılığının bir göstergesidir. Katılım bankalarının net kârına baktığımızda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 oranında bir artış görülmektedir. Sektörde bu oran yüzde 13,4 seviyesindedir. Eylül ayı itibariyle özkaynak kârlılığımız yüzde 13,62 ile sektörün üzerindedir. Katılım bankalarının büyümesi demek Türkiye’de millî gelirin ve hasılanın büyümesine ciddi katkı sağlamak demektir. Bu doğrultuda hedeflerimize ulaşmak için en doğru şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Bu yıl hangi projeler hayata geçirildi?

Katılım bankalarının sunduğu veya sunmayı planladığı ürün ve hizmetlerin katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek amacıyla Merkezi Danışma Kurulu kurulmuştur. Kurul katılım bankalarında farklı uygulamalarla kullanılan ürün ve hizmetlere ilişkin standartların oluşturulmasını hedeflemektedir. Katılım bankaları müşterilerinin fıkhı yönden tereddütte düşürebilecek olan uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması, bu standartların oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Bunun dışında katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun mevzuat düzenlemeleri ve yönetmelik değişiklikleri ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. En son 18 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan “Mevduat Ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine Ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Esaslar Yönetmeliği” de buna örnek olarak gösterilebilir. Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan değişikliğe göre, katılma hesapları, kâr zarar ortaklığı sözleşmesine veya kamu kurum ve kuruluşları ile fonlar ve tüzel kişi müşterilerle akdedilecek yatırım vekaleti sözleşmesine dayalı olarak açılabilecek. Bunun gibi birçok mevzuat, yönetmelik düzenlemelerine ilişkin taleplerimizi ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile çalışmaktayız.
Akademik anlamda katılım bankacılığı alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere burs desteği sağlamaktayız.

Çeşitli üniversitelerde yapılan İslam Ekonomisi ve Finansı ile ilgili konferanslara destek olmaktayız. Sektörün tanıtımı ve daha iyi anlaşılabilmesi adına reklam ve tanıtım çalışmaları yapmaktayız. Katılım bankacılığını çalışma modelini ve işleyiş yapısını anlatan görsel ve metinlerle kamuoyunu bilgilendirmekte, sektörün algı ve itibarını yükseltmeye çalışmaktayız. Ayrıca yayın faaliyetlerimize de en hızlı şekilde devam ediyoruz. İslami Finansal Kuruluşlar için Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) ile yapmış olduğumuz anlaşma ile 58 standartlık AAOIFI Faizsiz Finans Standartları eserini Türkçeye kazandırdık. İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yapmış olduğumuz çeviri protokolü çerçevesinde, global anlamda katılım bankacılığına katkı sağlayan ve başucu kitabı olarak değerlendirilen 20’den fazla eserin Türkçeye kazandırılması ile ilgili ilk çeviri kitabımız olan İslam İktisadında Ahlak ve Adalet – Muhammad Umer Chapra’nın eserini Türkçeye kazandırdık.

Üreticiler ve tüccarların likiditeye erişimin kolaylaştırılması için neler yapılıyor?

Türkiye’de faaliyet gösteren 5 katılım bankasının 2018 Eylül itibarıyla toplam şube sayısı 1.093’ye ulaşmış ve bankacılık sektörü şube ağının yaklaşık %9,4’ünü oluşturmuştur. Katılım bankalarının toplam çalışan sayısı bir önceki yıla göre 3,5’lik artışla 15.557 kişi olmuştur. Bizler dağıtım kanallarımızı olabildiğince geliştirmeye ve güçlendirmeye çalışıyoruz. Tüketicilerin finansman kaynaklarına en hızlı ve en verimli şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Bu konuda geliştirilen yeni ürünler mevcutta katılım bankaları tarafından da kullanılmaktadır. Yaşadığımız zamanın hızına ve hareketlerine ayak uydurmaya gayret etmekteyiz. Bu doğrultuda bankacılık sisteminin daha hızlı ve yenilikçi hizmetler sunabilmesindeki en önemli araç olan dijitalleşmeye önem vermekteyiz. Bu alanda var olan rekabetin farkındayız ve müşterilerin ihtiyaçlarını ve gelişimlerini yakalamak durumundayız.

İstanbul’un finans merkezi olması için TKBB’nin belirlediği vizyon nedir?

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Programı “Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans Sisteminin Geliştirilmesi Bileşeni”nde yer alan eylemlerde TKBB olarak eylemlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Mevzuat, algı itibar, yayın ve sektöre teşvik gibi maddelerden oluşan eylemlerde paydaş kurumlar ve kamu kurumları ile beraber ortak yürütülen projelerle bu eylemleri tamamladık.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir