İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Torba yasadaki vergi değişikliklerinin bankacılara etkisi

Yeni Ekonomi Paketi içerisinde yer alan vergi düzenlemelerine ilişkin AK Parti tarafından yeni torba yasa üzerinde çalışmalara başlandı. Bu çalışmalar kapsamında yeni vergiler ile tanışacak olmamızın yanı sıra bazı vergi oranlarında da artışa gidilecek. Bu kapsamda bankacıları yada çalışanları doğrudan etkileyecek düzenlemeleri bir araya getirmeye çalıştık.

 1. Gelir vergisi tarifesi değişiyor
  Hazırlanan yeni torba yasa teklifinde gelir vergisi dilimlerinde farklılaşmaya gidilirken mevcutta üç dilim olan sistem altı vergi dilimine bölünüyor. Mevcuttaki üç dilim korunurken, üst gelir grubuna ilişkin ilave üç vergi dilimi daha geliyor. Bu da aslında sektör ortalama maaşlarına baktığımızda üst yönetimi ilgilendiren bir durum gibi duruyor. Çünkü yeni sistemde yıllık geliri 500 bin TL ve üzeri olan çalışanların vergi yükü artıyor. İşte kanun teklifinin meclisten geçmesi halinde uygulanacak yeni gelir vergisi dilimleri:

  18.000 TL’ye kadar % 15
  40.000 TL’ııin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası % 20
  98.0000TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin

  40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası

  % 27
  500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin

  TL’si için 36.260 TL), fazlası

  % 35
  750.000 TL’nin 500.000 TL’si için 163.460 TL, (ücret gelirlerinde 750.000 TL’nin 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası % 39
  1.000.000 TL’nin 750.000 TL’si için 260.960 TL, (ücret gelirlerinde 1.000.000 TL’nin 750.000 TL’si için 256.960 TL), fazlası % 43
  1.000.000 TL’nin 1.000.000 TL’si için 368.460 TL, (ücret gelirlerinde 1.000.000 TL’nin 1.000.000 TL’si için 364.460 TL), fazlası % 45

   

 2. Ulaşım yardımına günlük 10 TL sınırı
  Tüm çalışanlar gibi banka çalışanları da yan hak olarak ulaşım yardımı alıyor. Ulaşım yardımı adı altında personele verilen ödemeler bugüne kadar vergiden muaf iken kanun teklifinin onaylanması halinde bu tutar günlük 10 TL ile sınırlandırılacak. Üzeri tutarlar ise vergi dilimine konu edilecek.
  Teklifte yer alan düzenleme ile, GVK’nın 23. Maddesinin 10. bendinin sonuna aşağıdaki parantez içi hükmün eklenmesi öngörülüyor.

  “ (işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.)”

  Buna göre, işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması halinde, söz kon usu tutarlar gelir vergisinden istisna olacak. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecek.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.