İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yeni vergi tasarısının finans sektörüne etkileri

Yeni Ekonomi Paketi içerisinde yer alan vergi düzenlemelerine ilişkin AK Parti tarafından yeni torba yasa üzerinde çalışmalara başlandı. Bu çalışmalar kapsamında yeni vergiler ile tanışacak olmamızın yanı sıra bazı vergi oranlarında da artışa gidilecek. Yapılacak düzenleme kapsamında finans sektörüne doğrudan etki edecek olan başlıkları toplamaya çalıştık.

 1. Kambiyo işlemlerinde BSMV oranı iki katına çıkarılıyor!
  Kanun Teklifi’nde, sadece kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisinin (BSMV) oranının binde 1’den binde 2’ye yükseltilmesi öngörülüyor. Diğer BSMV oranlarında bir değişiklik yapılmıyor.
 2. Bankalar %22 kurumlar vergisi ödemeye devam edecek!
  Yapılacak düzenleme ile, Kurumlar vergisi oranının %18’e indirilmesi, ancak bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurumlar vergisi oranının % 22’de kalması öngörülüyor.
 3. Otomobil giderlerine sınırlama geliyor!
  İşletmeler, binek otomobillere ilişkin tüm harcamalarını gelir ve kurumlar vergisi matrahında gider olarak dikkate alabiliyor. Ayrıca satın alınan binek otomobillerin KDV ve ÖTV tutarlarının tamamı da giderleştirilebiliyordu. Ancak yeni yasa ile buna bir sınırlama geliyor. Şöyle ki:
  – Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 4.000 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.- Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek, kalan kısmı maliyete intikal ettirilecek.

  – Bu iki sınırlama, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobiller için geçerli olmayacak.

  – Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin en fazla % 70’i gider olarak dikkate alınabilecek. Kalan % 30’lık gider kısmı Kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacak.

  – Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, gider yazılabilecek. Kalan kısım kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacak. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacak.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.