İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Necmettin Erbakan Üniversitesi İslam iktisadı yüksek lisans programı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İslam İktisadı alanında tezli yüksek lisans programı açıyor.

İslami değerlere uygun bir ekonomik sistemin imkanları üzerine düşünceleri geliştirmek amacıyla açılan program hakkında Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı ve İktisat Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Buluş bilgi verdi. Üretim, tüketim, değişim ve bölüşüm başta olmak üzere temel ekonomik faaliyetleri inceleyen ve bu faaliyetlerin nasıl yerine getirilmesi gerektiğine dair politikalar öneren birçok ekonomik sistem bulunmakla birlikte 1750’lerden sonra hakim sisteme dönüşen kapitalist sistemin günümüzde neredeyse alternatifsiz gibi algılandığını söyleyen Prof. Dr. Buluş, bu sistemin ortaya koyduğu kimi nicel ekonomik başarıları yanında ciddi ekonomik başarısızlıklarının da bulunduğunu kaydederek bu başarısızlıkların dünya ekonomi politik sistemini tehdit eder boyutta sorunlara dönüşmesine rağmen anlamlı bir çözüm üretilemediğini ifade etti.
Kapitalizme alternatif ekonomik bir yaklaşım olarak İslam İktisadı araştırmaları günümüzde büyük ilgi gördüğünü belirten Prof. Dr. Buluş, “Bu ilginin akademik bir ilgi olmaktan öte Müslümanların inançları ile ilişkisi bakımından kapitalizmden farklı İslami değerlere uygun bir ekonomik sistem talebini de içermesi gerekmektedir. Bu anlamda özellikle 1960’larda başlayan faizsiz bir borçlanma arayışı ile başlayan teorik ve uygulamaların büyük bir kısmı İslami yöntemlere uygun finansal uygulamaları geliştirmekle sınırlı kalmıştır. Halbuki İslami finans İslami ekonominin sadece bir yönünü teşkil etmekte ve İslam’ın diğer değerlerinin olmadığı bir vasatta yalnızca kapitalist yöntemlerle benzeşme riski taşıyan bir cüzünü oluşturmaktadır. Bu nedenle İslami ekonomik sistemin tasarımını ekonominin finans dışında kalan ve hepsi birbiri ile ilişkili diğer kavram ve kurumları ile birlikte ele alan bütüncül bir anlayışa daha fazla önem vermek gerekmektedir” dedi.

İslam iktisadı ismiyle açılan tek program
Necmettin Erbakan Üniversitesi, İslam İktisadı tezli yüksek lisans programının bu isimdeki tek program olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Abdülkadir Buluş, bütüncül bir iktisadi anlayışla yalnızca finansa ağırlık vermeyen İslami iktisadın dayandırılabileceği değerlerden oluşan bir sistem içinde bilgi üretimini de hedefleri arasına dahil etmesinin de başka bir farklılık olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Buluş, ayrıca programın İktisat Ana Bilim Dalı altında ama birden fazla anabilim dalının ortaklığı ile yürütüleceğini belirterek, “Programda yer alan dersler üç alanın derslerinden oluştuğundan adayların programda hedeflenen İslam’ın değerlerine uygun bir ekonomik sistem üzerine bütüncül bir yaklaşım sahibi olmaları hedeflenmektedir. 4 yıllık lisans mezunu olan ve İngilizceden YÖK’ün tanıdığı sınavlardan ve eşdeğer sınavlardan asgari 55 puana sahip olan adayların başvurabileceği programda adayların belli derslerden bir dönem bilimsel hazırlık almaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir