İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye Sigorta danışma kurulu belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından lansmanı yapılan ve tüm kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşerek kurduğu Türkiye Sigorta’nın danışma kurulu da belli oldu. Konvansiyonel sigortacılığın yanı sıra katılım sigortacılığı da yapacak olan Türkiye Sigorta’nın danışma kurulunda İshak Emin Aktepe ve Mehmet Odabaşı bulunuyor. Türkiye Sigorta tarafından sunulacak İslami sigorta ürünlerinin icazeti bu iki isimden oluşan kurul tarafından verilecek.

İshak Emin Aktepe kimdir?
1975 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bunu takiben 1999 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Üç Eseri Çerçevesinde İmam Şâfiî’nin Bazı Hadis Meselelerine Yaklaşımı adlı teziyle yüksek lisansını, 2005 yılında da Şâfiî Öncesinde ve İmam Şâfiî’de Sünnet isimli teziyle de doktorasını tamamladı. 2011 yılında doçent oldu. 1997’den sonra vakıf ve derneklerde yöneticilik ve eğitimcilik yaptıktan sonra 2004 yılından itibaren katılım bankacılığı sektöründe çalışan Aktepe, Türkiye Finans Katılım Bankası’nın danışmanlığında görev aldı. 2012 yılında Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine atandı. Yayınlanmış bazı çalışmaları şunlardır: Erken Dönem İslam Hukukçularının Sünnet Anlayışı (İnsan, 2008), İslâm Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankacılık (Bilge, 2010), Hadis Kaynaklarında Fâiz ve Finansman (Hayat, 2012), Sünnet ve Hadis (Beka, 2013). Bunlar dışında Aktepe’nin makale, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş tebliğ, kitap çevirisi, makale çevirisi ve ansiklopedi maddeleri gibi birçok çalışması bulunmaktadır. Aktepe evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet Odabaşı kimdir?
1975 yılında Sivas’ta doğdu. İlkokul ve İmam – Hatip lisesini (1993) Sivas’ta bitirdi. Lise’de okurken özel Arapça ve İslami ilimler dersleri aldı. 1993 yılında kazandığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 1998 yılında bitirdi. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bölümü’nde Prof. Dr. Fahrettin Atar’ın danışmanlığında “Amelü Ehli’l-Medine Anlayışının İmam Malik’in Fıkıh Doktrinine Etkileri” konulu tezini vererek yüksek lisansını tamamladı. Su anda aynı üniversitede Prof. Dr. Rahmi Yaran’ın danışmanlığında İslam Hukuku alanında “Bir Menkul Kıymet Türü Olarak Sukûku’l-İcâre ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi’” konulu doktora tezini hazırlamaktadır. 1993 yılında Marmara Üniversitesi’ni kazandığı dönemden itibaren Nurettin Can Hoca’dan Arapça ve İslami ilimler dersleri aldı. İmam Serahsi’nin Mebsut adlı eseri ile İthafü’l-kârî bihtisâri Fethi’l-bari adlı eserinin tercüme heyetinde görev aldı. Son olarak Doç. Dr. İ. Emin Aktepe ile birlikte AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) adlı kuruluşa bağlı Fıkıh Kurulu’nun yayınladığı “el-Meâyîrü’ş-Şer’iyye” adlı eseri “Faizsiz Bankacılık Standartları” adıyla Türkçe’ye çevirdi. Alanında çeşitli araştırma ve çeviri çalışmalarına imza attı.
1. Faizsiz Bankacılık Standartları (Tercüme, İ. Emin Aktepe ile birlikte.)
2. Mebsût (İmam Serahsi), (Tercüme-Kurul),
3. Muhtasar Fethu’l-Bâri (Buhari Şerhi), (Tercüme-Kurul)
4. Sûfiyye Adabı (Muhammed b. Abdullah el-Hani), (Tercüme)
5. Dünyanın Aldatmasından Korunmak (İmam Gazali), (Tercüme)
6. Ulema-i Sûfiyye, (Tercüme)
7. Eşinizin Kalbine Giden Yol, (Tercüme)
8. Hakikati Arayanlara Kılavuz (Haris el-Muhâsibî), (Tercüme)
bu eserlerden bazılarıdır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir