İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İslam hukukunda iş ortaklıkları çalıştayı

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından 2 Kasım günü İslam hukukunda iş ortaklıkları isimli çalıştay düzenlenecek. İSAR Fıstıkağacı binasında saat 9:30’da başlayacak olan etkinliğe konuşmacı olarak Necmettin Kızılkaya ile Mustafa Halil Çonkar katılacak. Yapılacak etkinliğe ilişkin İKAM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“İslam hukukunda şirketler, yapıları itibariyle tarihsel süreç içerisinde, vahiy temelli oluşmuş ve adalet temelli paylaşımı esas alan iktisadi kurumlardır. Ancak zaman içinde meydana gelen değişimlere ayak uyduramamaları, bu kurumların etkinliğinin kaybetmesine neden olmuştur. Elbette ki bunda Batıda ortaya çıkan şirket yapılarının da etkisi vardır. Söz konusu şirketlerin varlığı, bu sahada çalışma yapmayı geciktirmiştir. Bu şirketler, batının sahip olduğu ontolojik zemin üzerine inşa edildiği için sürekliliklerini sağlamışlardır. Ancak bu şirket yapılarının Müslüman toplumlarda da kullanımının denenmesi, farklı ontolojik zemin üzerine inşa edilmesinden dolayı, birkaç nesil sonra çökmelerine neden olmuştur. Dolayısıyla İslam toplumlarında ortaya çıkan iş ortaklıklarının, günümüz işletme teknikleri ışığında yeniden ele alınmaları, bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır. 
Bu ihtiyaç ışığında, son zamanlarda iş ortaklıkları konusu daha sık gündeme gelmeye başladı. Bunda Türkiye’nin iktisadî gelişimi ve işletmelerin belirli büyüklüklere ulaşarak yeni merhalelere ulaşması gibi nedenlerin yanı sıra girişimcilik bilgisindeki ilerleme de önemli roller oynamaktadır. Ekonomik gelişme, küresel rekabet koşulları, formel sektörün gelişimi ve bilginin iktisadî faaliyet içerisinde artan önemine binaen iş ortaklıkları konusunun da değişik boyutlarıyla araştırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Bu ihtiyaç doğrultusunda, gerçekleştirilecek İKAM Çalıştaylarının yedincisinde “İş Ortaklıkları”, yukarıda bahsedilen meseleler bağlamında ele alınacaktır.”

Başvuru için tıklayınız: https://form.jotform.com/92883819230969

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.